Om oss

Sjövalla Frisksportklubb är en ideell förening, vars syfte är att erbjuda medlemmar möjlighet att genom regelbunden motion, rätt kost och en i övrigt sund livsföring under kamratlig samvaro uppnå och behålla en god hälsa både fysiskt och psykiskt.

Klubben värnar frisksportrörelsens idéer och fokuserar inte i första hand på idrottsliga resultat utan mera på att man, genom att vara aktiv i den eller de typer av idrottsaktiviteter man kan vara intresserad av, ska hålla sig i god form. Det är naturligtvis roligt och stimulerande om medlemmarna kan prestera goda resultat, men än viktigare är att man, genom att ha roligt tillsammans i olika aktiviteter, ska ha en harmonisk tillvaro. Aktiviteter i klubben är därför inte enbart idrottsliga utan en hel del trivselaktiviteter kan också förekomma. Två uttryck som myntats i klubben åskådliggör detta på ett tydligt sätt:

”Sjövalla, den roligaste klubben”

och

”I Sjövalla är det tillåtet att komma sist”

Vår verksamhet baserar sig på demokrati, delaktighet och jämställdhet. Alla som deltar får i demokratiska former vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.

All verksamhet i klubbens regi ska vara fri från tobak, alkohol och andra droger. För medlemmar som är under 18 år gäller detta även vid sidan om klubbens verksamhet. Övriga medlemmar, som så önskar, kan välja att avge det s.k. frisksportlöftet och anger då detta vid betalningen av medlemsavgiften. Vi tar vidare avstånd från all typ av doping och spelmissbruk liksom också mobbing, våld och kränkningar.

Klubben erbjuder i de olika sektionerna för fotboll, orientering, trampolin, volleyboll, skateboard, löpning samt skidåkning ett brett utbud av aktiviteter. Vi välkomnar alla, oavsett ålder, kön, religion, sexuell läggning, hudfärg och funktionsvariationer. Förutom detta finns för våra seniorer regelbundet en motions- och bastudag, stavgång, bridge mm. Till detta kommer också aktiviteter av engångsnatur inom kultur och andra områden. Många medlemmar och familjer i klubben deltar i det varje sommar återkommande rikslägret någonstans i Sverige, där frisksportare i alla åldrar från hela landet träffas, trivs och har roligt i aktiviteter av alla de slag.

Klubbens verksamhet är i huvudsak förlagt till Mölnlycke, någon mil öster om Göteborg. Stor del av verksamheten cirkulerar kring vår egen klubbstuga, Finnsjögården, vackert belägen vid Finnsjöns strand. Fotbollsektionen har en lokal vid fotbollsplanerna i Djupedalsäng. Trampolinhopparna och skateboardåkarna huserar i lokaler i Mölnlycke Fabriker och volleybollspelarna samlas i Djupedalsskolan.

Klubben är ansluten till Svenska Frisksportförbundet. Frisksport är en idé om hur vi ska leva för att må bra och ha kul tillsammans och kan formuleras enligt följande:

  • För att du ska må bra måste du röra på dig, äta nyttigt och undvika droger
  • För att vi ska må bra måste vi dela upplevelser och göra roliga saker tillsammans
  • För att alla ska må bra måste vi hjälpas åt. Ta ansvar för vår miljö och för jordens överlevnad. Vara öppen för andra människor och kulturer för att öka möjligheterna för alla att leva i fred med varandra, såväl lokalt som globalt

Vill du veta mer om Frisksport hänvisar vi till Svenska Frisksportförbundets hemsida, www.frisksport.se.