Välkommen till Sjövalla Frisksportklubb

Finnsjögården

Vårt klubbhus Finnsjögården

Sjövalla FK erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för alla åldrar i de olika sektionerna för fotboll, orientering, trampolin, volleyboll, skateboard, mountainbike. I seniorsektionen finns regelbundet en motions- och bastudag, stavgång, bridge mm.

All verksamhet i klubbens regi skall vara fri från tobak, alkohol och andra droger.

För medlemmar under 18 år gäller detta även vid sidan om klubbens verksamhet.


Våra senaste inlägg


Sjövalla Frisksportklubb är en del av Frisksportrörelsen och är ansluten till Svenska Frisksportförbundet.

Frisksport är en idé om hur vi skall leva för att må bra och ha kul tillsammans:

  • för att DU ska må bra måste du röra på dig, äta nyttigt och undvika tobak, alkohol och andra droger
  • för att VI ska må bra måste vi dela upplevelser och göra roliga saker tillsammans
  • för att ALLA ska må bra måste vi hjälpas åt. Ta ansvar för vår miljö och för jordens överlevnad. Lära känna andra människor och kulturer för att öka möjligheterna för alla att leva i fred med varandra

Sjövalla FK har, med ovanstående som bakgrund, som målsättning:

  • att erbjuda alla medlemmar möjlighet att genom regelbunden motion, rätt kost och en i övrigt sund livsföring under kamratlig samvaro uppnå och behålla en god hälsa både fysiskt och psykiskt

Certifierade av Härryda Kommun