Mölnlycke Skatepark

Välkommen!

Ordningsregler

 • All åkning sker på egen risk. Föräldrar ansvarar för sina barn. Hjälm och annan skyddsutrustning rekommenderas
 • Det är endast tillåtet att åka skateboard, inlines, kickbike och BMX. Alla styrhandtag, pegs och utstickande metallföremål ska vara försedda med gummi
 • Vänligen respektera anvisade åktider:

  Måndag – fredag efter kl 17, endast tillåtet att åka skateboard
  Lördag – söndag efter kl 14, endast tillåtet att åka skateboard
 • Tänk på att parken är en idrottsanläggning, inte en lekplats
 • Lämna företräde åt åkare som är före och visa varandra hänsyn. Håll avstånd!
 • Publik och vilande åkare ska uppehålla sig utanför åkytorna
 • Detta är INTE en kommunal anläggning, här ansvarar alla och envar att hålla parken ren och fin. Släng skräp i papperskorgarna, dra inte in grus i parken och hjälp gärna till att sopa
 • Alla former av graffiti och tags är förbjudet, det förstör åkytorna
 • Totalt alkohol- och drogförbud gäller

I händelse av olycka – ring SOS-Alarm 112.
Du befinner dig på Rullstensvägen 1C i Mölnlycke

Vid eventuell skada på skateboardanläggningen, gör en felanmälan till chillskatesjovalla@gmail.com

Sjövalla FK / Chillskate har nyttjanderättsavtal på anläggningen till år 2028. Det innebär att anläggningen ägs och drivs av Sjövalla FK / Chillskate.