Bli medlem i Sjövalla Frisksportklubb

Som medlem får du vara med i föreningens alla aktiviteter men du får också dra nytta av våra medlemsförmåner så som rabatterade priser för Finnsjögården och kläder (inom vissa sektioner) med mera.

Vill du bli medlem?

Vad roligt! Vi behöver följande uppgifter:

  • För- och efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Personnummer (YYYYMMDD-NNNN)
  • Eventuell sektionstillhörighet (Fotboll, Orientering, Mountainbike, Chillskate, Seniorerna, Skidor, Trampolin/Sacro, Volleyboll)

Skicka uppgifterna till barbroe.mansson@gmail.com

Medlemsavgift 2023

Ungdom (t.o.m. det kalenderår man fyller 25 år)250:-
Seniorer (fr.o.m. det kalenderår man fyller 26 år)300:-
Seniorer (fr.o.m. det kalenderår man fyller 85 år)100:-
Familjeavgift700:-

Avgiften betalas in till Bankgiro 587-4342

Om du är medlem sedan tidigare och betalar genom familjemedlemskap så skickas påminnelse om medlemsavgift endast till en av de vuxna i familjen (via email).

Kontakt

Uppgifter eller frågor om medlemshantering/-avgifter hänvisas till medlemskassör Barbro Månsson. 
E-mail: barbroe.mansson@gmail.com
Telefon: 0701 – 88 65 25