Inbjudan till Årsmöte 2023

Medlemmarna i Sjövalla FK och Sjövalla FU inbjudes härmed till årsmöte söndagen den 26 februari 2023, kl 18.00 på Finnsjögården.

För att hantera praktiska detaljer i anslutning till mötet, bl.a. då utskick av årsmöteshandlingar, ska anmälan om närvaro ske till claes.green@telia.com senast den 18 februari 2023.

Välkomna!